Naslovna

O B A V E Š T E Nј E

Republički sekretarijat za zakonodavstvo otpočeo je pripremu Nacrta zakona o dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji kojim bi se predvidelo obeležavanje Dana Ćirila i Metodija – Dan Slovenske pismenosti i kulture, koji bi se praznovao radno, 24. maja.

Povodom toga, svi zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, predloge i sugestije u narednih 20 dana poslati na imejl adresu darko.radojicic@gov.rs.

Nemanjina 11,
11000 Beograd

Kontakt telefoni:
011/3617-702 i 011/3617-750

Faks:
011/3617-702

e-mail: zakonodavstvo@gov.rs